Malin Sjöberg

Områden jag gärna jobbar med

Jag arbetar gärna med att utbilda, utveckla, träna och coacha chefer, arbetsgrupper och medarbetare till att bli bättre på att hantera vardagsdilemman både på kort eller lång sikt.

Vilket är mitt favoritcitat

”Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid” (Sir. Winston Churchill)

Vilka är mina styrkor

Mina styrkor är att se kontext och sammanhang, där individ, grupp och organisationsperspektivet får vara i fokus. Jag har en god planerings- och samarbetsförmåga och drivs av att inspirera och motivera individer/grupper till handling och resultat. Jag arbetar också kontinuerligt med mitt egna lärande och utveckling vilket möjliggör en bred praktisk och teoretisk kompetensbas att sätta i perspektiv till min uppdragsgivares vardag.

Vad jobbar jag med

Jag arbetar som seniorkonsult med ledarskap-, grupp och organisationsutveckling. Har lång dokumenterad erfarenhet att arbeta med och leda komplexa uppdrag både inom offentlig och privat sektor. Tillsammans med kund arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv, där både uppdrag, relation och förändring är i fokus för att nå önskat resultat.

Vilka är mina specialistområden

Mina specialistområden är att arbeta med förändringsprocesser både för individer och grupper. Det handlar många gånger om att stödja och utmana i att hantera dilemman både i det korta perspektivet ”här och nu” samt skapa motivation och möjliggöra handlingskraft framåt.

Mitt roligaste uppdrag

Mitt roligaste uppdrag är när jag får använda all min kompetens och erfarenhet i ett komplext uppdrag. Detta innebär att arbeta parallellt med många systemnivåer, där allt, inte alltid, är klarlagd från början utan man får arbeta systematiskt med de ”små-stegens process” i att nå önskat resultat.