Helena Korduner

Vilka är dina specialistområden

Individuell coaching, grupputveckling, ledarprogram och talang- & HR- processer

Mitt roligaste uppdrag

Att köra program i Beijing med kinesisk tolk under 4 dagar, eftersom alla skrattade två gånger åt mina skämt, först hälften när jag drog det på engelska och sedan resten när tolken översatte det till mandarin. Lite crazy eko-effekt.

Vad är jag riktigt bra på

Att lyssna in och förstå inte bara det uttalade utan även det outtalade
Att genom frågor utforska och få andra att komma till insikter
Att facilitera en individ eller grupp genom sina utmaningar utan att servera mina egna lösningar
Att förstå mina kunders affär och kunna bryta ned det som är komplext till mer greppbara beteenden, skapa utveckling och rörelse framåt samt resultat

Favoritcitat

There are only two days in the year that nothing can be done. One is called Yesterday and the other is called Tomorrow. Today is the right day to Love, Believe, Do and mostly Live.  (Dalai Lama)

 

Om jag var allsmäktig för en dag, vad skulle jag ändra på först

Jag skulle infria artikel 6 i FNs barnkonvention: “Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas”. 

Vad får dig att skratta

Mina härliga vänner och våra minnen från galna dagar