Självkännedom

En viktig egenskap för att förstå tankar och känslor påverkar ens egna handlingar och hur kroppsspråk och tonfall påverkar andra människor.

 

 

Ett sätt att öka din självkännedom är att:

• Observera dina inre tankar, känslor och det som motiverar dig.
• Prata om dina observationer med en person du litar på.
• Börja med att ta korta pauser för att känna av dina känslor innan du pratar.