Bli EQ Smart

Bli EQ-smart

Den emotionella intelligensens byggstenar

Hur kan man översätta det mjuka och emotionella till det konkreta och rationella? Enligt RocheMartin beskrivs emotionell intelligens utifrån tio förmågor. Här bjuder vi dig på en kort introduktion och förklarar vilka funktioner varje förmåga fyller och hur träning och utveckling av dem kan ta dig ett steg närmre till att bli en amazing leader!

När du är redo att fördjupa din kunskap ytterligare finns vi här för coachning och support.

Självkännedom

Självförtroende

Rättframhet

Självtillit

Självkontroll

Självförverkligande

Relationsfärdigheter

Empati

Optimism

Anpassningsförmåga

Klart du ska höra av dig!