Empati

Emotionellt intelligenta ledare har förmågan att förstå och ha ett intresse för andra människors känslor och tankar.
Det ger ett starkt förtroende.
De lyssnar bra och känner av andras känslor och omständigheter innan de kommunicerar sitt budskap eller fattar ett beslut.

Här kommer några enkla strategier du kan använda för att öka din empatiska förmåga

• Försök först att förstå innan du ska bli förstådd genom att ställa klara öppna frågor så får den du pratar med att
berätta om sina erfarenheter. Återberätta vad du har hört med en frågande ton som återspeglar innehållet och de
känslor som finns i meddelandet.
• Undvik att vara dömande och utveckla en nyfiken attityd gentemot de människor du möter.
• Ha ett aktivt intresse i individerna runt omkring dig och skapa möjligheter för dem att bli framgångsrika.