Kicks – Individuell coachning

Resultat

Tydlighet och trygghet i sin syn på sig själv och sitt ledarskap, medvetenhet och användandet av sina styrkor. Ökad insikt och distans till den rådande situationen, antar nu utmaningar från ett annat perspektiv. Ökad förståelse för andras perspektiv och drivkrafter. Ökad trygghet i att landa där man vill vara och göra medvetna aktiva val. En ökad personlig utveckling där drivkraften är värderings driven och känns mer äkta. Idag är teamet mer självgående team och har ökat sitt engagemang.

Bakgrund

En av medlemmarna i Kicks managementteam ville ta nya steg i sin utveckling som ledare.
Genom öka förmåga skapa högre effektivitet att leda genom andra samt att bygga en feedbackkultur och att hitta nycklarna för att bygga engagemang. Skapa större trygghet i att lita på sin magkänsla och agera mer direkt. Se och skapa förståelse för sina drivkrafter. En viktig del var att få till balansen i privat- och yrkeslivet.
Utmaningen var här att gå från knowing till doing.

 Lösning

Amazing Leaders erbjöd ett 6 månaders coachprogram med en tydlig beprövad coachprocess där innehållet var personligt utformad i sitt innehåll. Vi började med nuläget och gjorde en kartläggning över den sammantagna situationen om ledarskap och livssituation. Genom en ECR 360 fick klienten en bredare bild av sig själv och sitt ledarskap. En tydlig målbild skapades om det önskade läget. Under coachtillfällena skapades insikt, klienten fick ta del av enkla konkreta koncept och verktyg samt själv identifiera handling att göra för att skapa förändring. Vi jobbar med att tydliggöra styrkorna och hur de kan användas samt den konstruktiva feedbacken för att kunna nå en öka ledareffektiviteten. Förståelse för beteende och kommunikationsstil gavs genom en DISC profil och med insikt om omgivningens stilar förbättras kommunikationsförmågan och engagemanget.