Boel Mörner

Mina specialiteter är

Att få ledare att bli trygga i sitt eget ledarskap och bli än bättre på att leda sig       själva och därmed bli bra på att leda andra. Att få människor i team att komma samman för att med glädje och hög leveransförmåga tillsammans verka för att nå de övergripande målen.

Vilket är mitt favoritcitat

”The secret of change is to focus all of you energy , not on fighting the old but on buliding the new”                                                        Socrates

Vilket är mitt livsmotto

Med glädje och nyfikenhet tillsammans med en lösningsorienterad inställning kommer man långt.

Vad är jag riktigt bra på

Få kontakt med människor och skapa förtroende och relation, se strategier och få fart framåt.

Vilken är min starkaste emotionella förmåga

Min förmåga att lyssna både till vad som sägs och inte sägs

Vad brinner jag för

Att få människor och team att se sina egna styrkor och våga använda hela sin kapacitet och förmåga till fullo.