Anpassningsförmåga

 

Emotionellt intelligenta ledare anpassar sina tankar, känslor och handlingar som svar på ändrade förhållanden.
De är toleranta mot andra och mottagliga för nya idéer samt överväger olika synvinklar.

 

 

Du kan bl a öka din förmåga genom att hantera förändring att

• Försök först att förstå innan du ska bli förstådd.
• Gå igenom flera olika möjligheter och konsekvenser med andra och förklara din logik bakom ditt beslut, bjud in
andra att yttra sig.
• Fråga dina medarbetare och kollegor hur de tycker att en viss förändring som du och/eller ditt team står inför skall
hanteras. Ta fasta på de metoderna du anser vara de bästa.