Annica Lögdlund

Mina erfarenheter
Efter att själv ha arbetat som ledare under många år kände jag en längtan efter att få dela med mig av mina erfarenheter. Jag valde att utbilda mig till coach och arbetar med ledar- och organisationsutveckling sedan 2005. Jag har även mångårig erfarenhet av affärsutveckling, förändring och tillväxt.

Vilket är mitt favoritcitat

Jag tror inte på pessimism. Clint Eastwood

Vilka är dina styrkor

Engagemang, Empati, Positiv livsåskådning

Hur njuter jag bäst av livet

En härlig sommardag i skärgården

Ditt roligaste uppdrag

Svenska Kyrkan har under senare år genomgått stora förändringar Jag arbetade under några år med nybildade ledningsgruppsutveckling i sammanlagda pastorat vilket var utmanande, lärorikt och otroligt roligt och spännande!