Amazing Women – öppet program

Ledarprogram för kvinnor

Här erbjuds alla talangfulla ledare som är kvinnor att stärka sin potential, växa

och utvecklas i sin ledarroll med målet att nå högre positioner i samhälle och näringsliv.

Amazing Women Program är sprunget ur initiativet, Golden Rules of Leadership som startades av Hillary Clinton med den globala intentionen att få fler kvinnor i ledande positioner. Det syftar till att fler kvinnor som är ledare ska lyftas fram på ett aktivt och medvetet sätt för att ta mer plats i beslutsrummen.

Golden Rules of Leadership bygger på tre principer;
Att lyfta kvinnor som förebilder
Att synliggöra kvinnor i organisationen
Att öppna upp och dela nätverk

I programmet arbetar vi med att förstå och använda sin EQ, emotionella intelligens, för att stärka sin självkännedom och sitt självledarskap. Vi arbetar med att öka den personliga effektiviteten för att lättare göra rätt prioriteringar och bli tryggare i beslutsfattandet. Vi utvecklar en förbättrad förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Man får förståelse för olika personlighetstyper med målet att öka sin kommunikationsförmåga.

Vi arbetar också med ett ökat välmående och ökad stresstålighet, att hantera utmaningar och förändringar, öka självtilliten och att skapa en hållbar prestationsförmåga.

Lyssna på vad en av våra tidigare deltagare säger:

 

Handling och resultat

 
Deltagaren utvecklar förmågan att:
  • Utveckla den emotionella intelligensen för ett effektivt ledarskap
  • Leda sig själv – stärka självkännedom och självledarskap
  • Leda som kvinna – genusperspektiv, utmaning i ledarskapet, nätverk, mentorskap
  • Leda andra – utveckla de emotionella förmågorna att leda andra till engagemang och eget ansvar
  • Leda dynamiskt – hantera utmaningar, förändring och arbeta med innovation och kreativitet
  • Öka sin retoriska förmåga
  • Dela erfarenheter och bygga relationer och nätverk för framtiden
 
De arbetsgivare som nominerar deltagare till programmet får möjlighet att:
  • Stötta de kvinnor som är ledare att utveckla sitt självledarskap och sitt professionella nätverk
  • Lyfta förebilder och interna mentorer i organisationen
  • Stötta interna jämställdhetsmål som syftar till att få fler kvinnor i ledande positioner

Vem kan söka

Programmet är öppet och riktar sig till kvinnor som är ledare eller som arbetar i specialistroller och vill ta sig vidare till högre positioner i näringsliv och samhälle.

Hur och när

Fem heldagar, fyra individuella coachningssamtal över telefon, egen mentor, EQ assessment samt en timmes webinar.

Datum för höstens grupp 2019
14-15 nov
10 dec
16 jan
12 feb
12 mars (1h webinar)

Datum för vårens grupp 2020
16 – 17 april 
  6 maj
  4 juni
18 augusti
22 september (webinar)

Alla får medlemskap i Amazing Women Network.

”Nu vet jag vad jag behöver för att ta mig vidare i min utveckling”, säger en av deltagarna. Amazing Women utvecklar ditt självledarskap med EQ som grund, ger dig tillgång till ett stort nätverk av andra kvinnor i ledande positioner och ger dig tid att reflektera och ha roligt.”

Investering

Företagen som erbjuder sina kvinnliga nyckelspelare programmet kommer att satsa 49.500 kr (moms tillkommer).
Anmälan är bindande. Avgiften faktureras efter samtal från oss och återbetalas ej vid avbokning. I priset ingår även mat och dryck under konferensdagarna.

Antagning

När vi tagit emot din anmälan kommer vi att ta kontakt och hälsa välkommen och lämna information.

Var

Amazing Leaders lokaler
Grevgatan 34
T-bana Östermalmstorg.

Produktblad

Vi skickar gärna ett produktblad. Tryck på knappen ovan för att lämna dina kontaktuppgifter.

 

Ta möjligheten att skapa ett hållbart ledarskap i din organisation!