SEB IT – Amazing Women Program

 

Resultat

Programmet har fått 4,7 av 5 i snitt på kundnöjdhet och hela 100% svarar att de vill rekommendera programmet vidare.

Bakgrund

SEB IT är en av många kunder som nominerat deltagare till Amazing Women Program. Programmet som är sprunget ur initiativet, Golden Rules of Leadership startades av Hillary Clinton med den globala intentionen att få fler kvinnor till ledande positioner. Initiativet syftar till att fler kvinnor som är ledare och entreprenörer ska lyftas fram på ett aktivt och medvetet sätt för att ta mer plats i beslutsrummen och att ta sig till ledande positioner i näringsliv och samhälle.

För SEB IT är det viktigt att lyfta fram kvinnor som är förebilder i organisationen och att synliggöra kvinnor för möjlighet till högre positioner. Inom ramen för programmet bistår SEB IT med mentorer till de nominerade deltagarna. På det sättet skapas nya kontakter internt i bolaget mellan adept och mentor

Lösning

Deltagaren utvecklar sitt självledarskap och skapar förståelse och trygghet i hur man förhåller sig till sig själv, till andra och till sin verksamhet. Fokus ligger dels på att utveckla förmågan att leda sig själv kring vart man vill hän och hur man gör detta med god balans i livet samt på förmågan att inspirera och engagera andra och skapa driv framåt för att nå uppsatta mål i en föränderlig värld och hur man skapar hållbara resultat.

Programmet pågår i fyra heldagar, deltagaren har också en coach och en mentor som de träffar mellan gångerna gruppen ses. Efter genomfört program blir man en del av nätverket Amazing Leadership Network av duktiga kvinnor som är ledare.