Amazing Me

Digilog ledarutveckling

Varje ledares personliga coach ”on demand” för att lyckas med sin vision och mål som ledare. Att gå från insikt till att göra, att kunna vara sitt bästa jag – varje dag.

 

Amazing Me möjliggör för företag att bygga och driva en ledarkultur med bestående resultat på ett modernt och effektivt sätt.

Vad är Amazing Me?

Vårt erbjudande är en resa. En digilog resa som kombinerar mänskliga möten med digitala processer. Amazing me, integrerar coachning, lärande och verktyg i en mätbar sammanhängande resa mot målet.

 

 

Några korta om Amazing Me

  • Bygger på gedigen forskning omkring hur en människa bäst utvecklar sin emotionella intelligens (EQ) och kombinera know how med ny digital teknik. Lite som när man träffar en nätläkare via Kry fast Amazing Me handlar om att nå resultat genom att utveckla EQ för att effektivt leda sig själv, andra och förändring.
  • Självklart är resan och dialogen konfidentiell mellan coach och coachee.
  • Anpassas personligt efter varje individs mål, nuläge och förutsättningar och är till stora delar oberoende av tid och plats.
  • Kan genomföras på grupp och individnivå och båda dessa kan knytas samman.
  • Är mycket kostnadseffektiv och kan därmed nyttjas långsiktigt och i större skala.
  • Skapar mätbar bestående effekt (ROI)
  • Med bibehållen konfidentialitet kan företaget och individen enkelt följa progress på organisations-, grupp- och individnivå.
  • Integrerar företages unika vision värdegrund och ledarkriterier.
  • Utformas med företagets logga m.m för igenkänning.