Amazing Leadership Program

Ledarskapsprogram

Vill ni få bättre resultat, starkare relationer och ökad hållbarhet hos era ledare,

då är EQ baserat ledarprogram rätt val.

 

Det har aldrig varit mer komplext och utmanande att vara ledare än idag i en värld med ständig förändring, ekonomisk och politisk ovisshet. För att kunna möta dagens utmaningar och bygga en konkurrenskraftig ledarkultur behövs det ledare som är trygga i sig själva och har förmåga att leda sig själva och andra. För att våga leda sig själv, andra och sin organisation krävs det mycket av en ledare.

För det krävs träning.

Våra program bygger trygghet och transformation, för individ och organisation. De är baserade på forskning kring ledarskap och emotionell intelligens. Vi hjälper företag och organisationer att kunna realisera den ledarkultur man vill bygga. Våra program är mer än bara teori, de är personligt utformade och bygger deltagarnas självledarskap. Med upplevelsebaserat lärande skapar vi kunskap och engagemang som ledaren med enkelhet kan praktisera i sin vardag.

 

Handling och resultat

  • Trygghet i sina styrkor som ledare
  • Leda sig själv på ett hållbart och effektivt sätt
  • Leda andra med tydlighet, empati och partnerskap
  • Ökad innovativ förmåga i ledarskapet
  • Förbättrat samarbete över gränserna i organisationen

Målet att skapa hållbara resultat för individ, team och organisation. Tillsammans med era ledare får vi det att hända.

Amazing Leaders program är uppbyggda i moduler och skräddarsys efter kundens behov. För att nå ett bestående resultat varvar vi workshops, coachning, enkla verktyg, träning på hemmaplan samt ett digitalt stöd – vi kallar det för digiloga processer.

Våra konsulter är seniora, har egen ledarerfarenhet och är certifierade i relevanta teorier och metoder som används under programmen.

 

 

 

Citat från en deltagare

”Att de bästa ledarna är de som känner sig själv bäst är kanske inte en hemlig sanning men efter att jag gått Amazing Leadership Program så har den sanningen fått en verklig innebörd för mig. Nu är jag helt övertygad om att självledarskapet är den allra viktigaste grunden och inte bara för chefer.
Programmet har gett mig insikter och väckt många nya tankar, jag har fått utmana mig själv och framförallt fått visa mod och känna mig stolt. Jag tar med mig mycket från dessa dagar, inte minst alla värdefulla kontakter med andra ledare som nu också kommer att leda sig själva och andra till framgång.”

Intresserad?

Vi tar gärna ett samtal med dig.